Så blev resultatet för Petrogrand

Oljebolaget Petrogrand redovisar ett resultat efter skatt på 7,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2014 (-8,7). Rörelseresultatet uppgick till -6,6 miljoner kronor (-9,3).

Direkt
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Totalt uppgick finansnettot under årets fjärde kvartal till 13,8 miljoner kronor, inklusive valutaeffekter om 16,0 miljoner, och även förändringen i verkligt värde av tillgångar som redovisas via resultat räkningen om -3,2 miljoner.

Rörelsens intäkter uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons