ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD
Angelica Risberg:

Så hjälper du blyga barn att våga

Angelica Risberg

Blyghet är ett medfött personlighetsdrag med flera fördelar. Samtidigt finns risken att tysta och försiktiga elever blir osynliga i skolan och därför hämmas i sin sociala och kunskapsmässiga utveckling. Här är barnpsykologen och forskaren Malin Gren Landells tips för hur man som lärare (och förälder) bäst bekräftar och stöttar de ”osynliga” blyga barnen.
Källa: Malin Gren Landell som skrivit boken ”Orolig och blyg i skolan” (Natur & Kultur).

Angelica Risberg
Publicerad