Starkt svenskt stöd för biståndet

BISTÅND Åtta av tio svenskar anser att Sverige på grund av den ekonomiska krisen i världen ska engagera sig i fattiga länder lika mycket som nu eller mer. Men endast hälften är helt säkra på att biståndet går till de insatser som gör mest nytta. Det visar en ny Sifo-undersökning, skriver Sidas generaldirektör Anders Nordström – och konstaterar att Sida måste bli bättre på utvärdering och kvalitetssäkring av bistånds­insatserna.

Publicerad
Annons

Engagemanget för Sveriges utvecklingssamarbete är påfallande starkt. Den nya Sifo-undersökning som Sida presenterar idag visar att de flesta svenskar anser att internationellt stöd kan medverka till utveckling och fattigdomsminskning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons