Religionen orsakar fruktansvärt lidande

Christer Sturmark
Publicerad
Annons

Det är dags att pensionera Gud, utropade jag på SvD Brännpunkt (21/6).
Mitt inlägg föranleder jesuitpater Ulf Jonsson att dra paralleller till Ingemar Hedenius skrifter och tankar anno 1949, vilka Jonsson hävdar är föråldrade.
Han har rätt i att det går att rikta kunskapsteoretisk kritik mot Hedenius resonemang, men inget i den kritiken gör Gud mer sannolik. Min artikel handlar dock inte om huruvida Gud existerar. Den fokuserar på frågan hur vi ska bygga vårt samhälle.
Vi lever i en värld där fruktansvärda lidanden orsakas människor i religionens namn. Med stöd av heliga skrifter underordnas kvinnor männen, förbjuds aborter, försinkas viktig medicinsk forskning och avrättas kvinnor för omoraliskt leverne. Detta sker i stora delar av världen.
Bibeln motiverar många kristna att diskriminera homosexuella, motverka jämställdhet mellan män och kvinnor och motarbeta spridningen av preventivmedel i kampen mot hiv/aids i tredje världen.
Jag hävdar att ett samhälles grundläggande struktur, lagar och värderingar
inte bör vila på texter som upphöjs till ”sanning” bara därför att vissa människor uppfattar dem som budskap från en övernaturlig makt.
Ulf Jonsson skriver vidare att människor måste få motivera sina ställningstaganden religiöst och argumentera utifrån religiös tro. Inskränker vi det, hamnar vi i ett demokratiskt dilemma.
Jonsson har helt rätt. Det är därför jag försvarar religionsfriheten i min artikel. Men staten ska inte motivera sina ställningstaganden på religiösa grunder. Det är en helt annan sak. Annars vore sharialagarna helt i sin ordning, och det tror jag inte Ulf Jonssson tycker.
En modern nation måste organiseras på humanistisk grund. Den måste baseras på tankar och principer som kommer från människan. Detta är mitt centrala budskap.
Jonsson påpekar mycket riktigt att religiös tro kan stimulera vissa människor till positivt engagemang för mänskliga rättigheter. Visst är det så och då gör tron gott. Men vore det inte bättre om människor kunde göra gott av förnuftsbaserade skäl, snarare än som
konsekvens av en tro som inte låter sig prövas vare sig analytiskt eller rationellt?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons