Fler uttrar i Stockholms län

Uttern har blivit vanligare i Stockholms län, visar en inventering från länsstyrelsen. Störst chans att se utter i länet har man in Norrtäljetrakten, men vintertid kan uttrar siktas även i centrala delar av Stockholm.

Publicerad
Annons

Uttern är ett mårddjur som i stort sett lever i vatten. Länsstyrelsen har under 2007-2008 gjort en inventering av beståndet i länet, och undersökt sammanlagt 298 platser i länet. Säkra utterspår har hittats på 63 av dem. Uttern är klassad som sårbar på den svenska rödlistan, men inventeringen visar på att uttern ökar långsamt i länet, framför allt i den norra delen, men även på Södertörn, i Botkyrka och i Södertäljetrakten. Eftersom inventeringen gjorts genom spårning går det dock inte att säga hur många uttrarna är.

– Under inventeringen gick vi ut med ett pressmeddelande och bad allmänheten höra av sig. Massor av människor hörde av sig och talade om att de sett utter på en massa ställen, på Värmdö bland annat, och det stämmer med vår inventering för där hittade vi någon enstaka, säger inventeraren Johanna Arrendal, biolog som doktorerat på uttern.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons