Barbro Eberan:Förintelsens ekon under efterkrigstiden

Vårt sätt att handskas med Förintelsen kan kasta ljus över gåtan hur det nazistiska folkmordet kunde ske. I en svensk forskningsrapport presenterar historiker studier av olika länders förhållningssätt till Förintelsen.

Barbro Eberan
Publicerad
Annons

I början fanns Holocaust inte. Så har den amerikanske historikern Raul Hilberg, pionjär på Förintelseforskning, kommenterat den tabubeläggning av det nazistiska folkmordet som rådde under de första årtiondena efter andra världskrigets slut. När han på 50-talet skrev sitt banbrytande verk ”The Destruction of the European Jews” fanns det inget förlag som ville publicera den. Först efter årslånga förhandlingar och finansiellt stöd från överlevare kunde boken komma ut 1961. Publiceringen sammanföll med rättegången i Israel mot Adolf Eichmann, som under kriget organiserat transporterna till förintelselägren, och boken väckte därför en viss uppmärksamhet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons