Recension

SportsmänLekfull debut som övertygar

Erik Bergqvist
Publicerad
Annons

Ola Klippviks debut Sportsmän, smakfullt formgiven av Jan Biberg, är upplagd som en ordbok, från A till Ö och med varierande antal texter per bokstav - som mest tretton, som minst en. Glossariets alla yttre kännemärken finns här också: klammerparenteser, ordens böjningar, etymologi, uttal, ledord med små pilar hänvisande till andra artiklar - och som verkligen finns att läsa på annat ställe i boken.
Det kanske verkar trendigt med denna formsampling. Det senaste decenniet har ju frambragt en hel del böcker där poeter med både outtalade och pretentiösa anspråk på att förnya lyrikgenren dragit nytta av manualer eller allehanda systematik, ibland med ganska konstlat resultat.

Så uppfattar jag inte ”Sportsmän”. Här återfinns visserligen en vurm för teknik och naturvetenskap som ibland ger upphov till en lite tomt skramlande smarthet - det är en randanmärkning. Klippviks debut är mycket övertygande, för i sin skenbart strikta form
visar den sig hysa underbart livfulla prosadikter - jag tror att man kan kalla dem så. Rolig är den också.
Där en vanlig ordbok eftersträvar definitioner som dels är så heltäckande som möjligt, dels språkligt stillaliggande, låter Klippvik sina ordförklaringar bäras av fantasifull skingring och rörelse. Förbindelserna mellan ord och utläggning kan vara alltifrån självklara - ett fåtal är närmast lexikaliska - till synnerligen svävande. Men de är aldrig godtyckliga. I dessa ordens etymologiska, semantiska och fonetiska associationsringar sväller ibland en väldig frihet, och jag tror att det är den friheten, vilken alltså visar både på släktskap och avsägelse, som under läsningen så ofta får mig att le. Smakprov:

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons