ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD
Andreas Hedberg:

Rydberg låste Singoalla i dåtida ideal

Då Viktor Rydberg för 150 år sedan skrev sin berömda novell ”Singoalla”, var historien ett komplicerat kärleksdrama med många bottnar. Först ­efter att författaren flera gånger skrivit om den, har berättel­sen blivit det tidsbundna stycke som få läser idag.

Andreas Hedberg
Publicerad

Litteraturhistoriska jubileer är så vanliga att de trots sin förmenta högtidlighet har kommit att tillhöra vardagen. Men lagom till julhelgen infinner sig en bemärkelsedag av anmärkningsvärd betydelse. En av Sveriges mest lästa kärleksberättelser fyller 150 år. Det är ett jubileum som torde gå de flesta förbi, liksom berättelsens första uppdykande på bokmarknaden gjorde för halvtannat sekel ­sedan. Viktor Rydberg skulle just fylla 29 år när han sent på hösten 1857 lämnade sitt manuskript till redaktionen för ”Aurora. Toilette-Kalender för 1858”. Av kalenderns 184 sidor upptas 135 av den långa ­novellen ”Singoalla. Romantisk Sagodikt af Victor Rydberg”. Under hundra års tid skulle denna berättelse komma att älskas sönder och samman – först av författaren, som vägrade lämna ursprungstexten i fred, sedan av 1900-talets litteraturhistoriker.

Laddar…