Hushållens höga skuldsättning oroar Finansinspektionen

Den höga skuldsättningen bland svenska hushåll innebär risker för enskilda hushåll och i förlängningen också för den finansiella stabiliteten. Varningen kommer från Finansinspektionen (FI) i myndighetens årliga riskrapport där storbankerna har stresstestats. Storbankerna manas att på sikt vara återhållsamma med utdelningarna till aktieägarna.

Publicerad
Annons

Generaldirektör Martin Andersson och Malin Omberg, chef för staben Ekonomisk analys, inom Finansinspektionen redogör i rapporten för de risker som FI bedömer som mest allvarliga i det finansiella systemet.

Den aktuella bedömningen från FI:s sida pekar på att svenska storbanker har tillräckligt god motståndskraft mot en kraftig konjunkturförsämring men det stora beroendet av marknadsfinansiering är en fortsatt risk.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons