”Det är inte alltid det bästa för eleven”

Yvonne Sigelfeldt har arbetat som speciallärare på Blackebergsskolan i nio år och upplever bristen på resurser som ett stort problem.

– Man får omfördela och se vad som går att åstadkomma med det vi har. Det är inte alltid det bästa för eleven, säger hon till SvD.

Saga Elgenstierna
Uppdaterad
Publicerad
Annons
Yvonne Sigelfeldt är utbildad speciallärare. Här med årskurs 6 på Blackebergsskolan. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Yvonne Sigelfeldt är utbildad speciallärare. Här med årskurs 6 på Blackebergsskolan.
Yvonne Sigelfeldt är utbildad speciallärare. Här med årskurs 6 på Blackebergsskolan. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

På Blackebergsskolan i Stockholm håller Yvonne Sigelfeldt en lektion i livskunskap för nio elever i årskurs sex. De sitter i en ring och diskuterar dilemman.

Klassrummet är varmt efter dagens lektioner och eleverna kanske lite trötta, men de räcker ändå upp handen och deltar i samtalet.

– Should we try to do it in English? frågar Yvonne.

Efter lite diskussion hjälps läraren och en av eleverna åt med att översätta för en elev som nyss har flyttat hit från Dubai. När livskunskapen är slut är det dags för SO och Yvonne lämnar över till en annan lärare innan vi sätter oss vid borden utanför klassrummet.

Förra året hade vi alltid två lärare till en klass, sen struktureras det om. Man får omfördela resurerna och se vad som går att åstadkomma med det vi har.

Annons
Annons

– Jag älskar mitt jobb och har arbetat med barn sedan 1980. Jag känner att det är något som jag kan och är bra på.

Alma, Olivi, Felicia och Veronica i årskurs 6 vill gärna svara. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Alma, Olivi, Felicia och Veronica i årskurs 6 vill gärna svara.
Alma, Olivi, Felicia och Veronica i årskurs 6 vill gärna svara. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Yvonne Sigelfeldt arbetar som lärare och speciallärare på Blackebergsskolan. Hon upplever att bristen på resurser ofta kräver improviserade lösningar, ibland från en dag till en annan.

– Man behöver vara flexibel och ställa upp där det behövs. Förra året hade vi alltid två lärare till en klass, sen struktureras det om. Man får omfördela resurerna och se vad som går att åstadkomma med det vi har. Det är inte alltid det bästa för eleven, det måste man ha i åtanke.

Utanför klassrummet springer elever fram och ber om att få låna nycklar, eller för att säga hej. På skolan går ungefär 320 elever och Yvonne Sigelfeldt talar om vikten av att se att alla har olika behov och befinner sig på olika nivåer.

– Specialläraren behövs för att se till alla elevers rätt att nå målen, och att de får nå målen på sitt sätt. Man lär sig på många olika sätt, inte bara genom att sitta och läsa. Har en elev svårt med det behöver man andra lösningar.

Yvonne Sigelfeldt berättar att det idag tar lång tid från det att en lärare eller förälder uppmärksammar ett barns svårigheter i skolan till dess att stödinsatser sätts in.

Processerna ser olika ut och fastnar av olika orsaker: ibland för att det tar lång tid att involvera föräldrarna, ibland för att en dator inte har levererats till skolan. Men en lång utredningstid är ingen ursäkt för att stöd inte ska sättas in – alla barn har rätt till en likvärdig utbildning, enligt skollagen.

Annons
Annons

Det är klart att det blir en frustration när man känner ”det här skulle jag kunna göra för att hjälpa” men inte har materialet eller pengarna just nu.

– Allting kan alltid bli bättre. Ibland kan jag absolut känna att det inte räcker. Man får olika elever varje år och då behöver man se över vilka resurser man har. Det är klart att det blir en frustration när man känner ”det här skulle jag kunna göra för att hjälpa” men inte har materialet eller pengarna just nu.

Precis som i Finland har man på Blackebergsskolan försökt lägga mer krut på insatser redan från det första skolåret. Tidigare har specialpedagogiken ofta kommit in för sent i undervisningen.
– I den bästa av världar skulle alla utbildade lärare ha läst ett visst antal poäng specialpedagogik, tycker Yvonne Sigelfeldt. På så sätt skulle förutsättningarna bli bättre och resurser snabbare sättas in.

I slutändan är Yvonne Sigelfeldt övertygad om att det viktigaste är att ge mer utbildning och se till att kunskapen att ta hand om alla elevers behov finns tillgänglig.

– Självklart behöver vi mer resurser, men det spelar ingen roll hur mycket pengar vi får om de inte kommer med kunskap. Det är där det är viktigast att satsa.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons