Nicklas Berild Lundblad:Människan kan vara jordens räddning

Gaiahypotesen bygger på att liv vill liv och att det i naturen finns en inbyggd självläkande process. I en ny bok driver Peter Ward i stället Medea-hypotesen: allt liv förgör sig självt. Bara ny teknik och fasta tyglar kan rädda oss.

Nicklas Berild Lundblad
Publicerad
Annons

Det finns något både trösterikt och inhumant över Gaia-hypotesen, tanken att vår planet är ett intrikat självreglerande system som om det bara lämnades ifred av oss skulle hitta tillbaka till en balans som vi förskjutit. När James Lovelock i början av 70-talet formulerade hypotesen rymde den en optimism som det nog var stor efterfrågan på i de klimatdiskussioner som då började dyka upp. I dagens klimatdebatt vilar fortfarande Gaia-temat i allt från Al Gores föreläsningar till klimatpolitikens schackrande kring tillåtna temperaturökningar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons