Planen för sex timmars arbete

Vänsterpartiet har för första gången tagit fram en konkret plan för hur man inom tio år ska nå målet om sex timmars arbetsdag. Kostnad: 11-12 miljarder årligen. Men partiledningen tänker inte driva frågan inför valet 2014.

Jenny Stiernstedt, Lena Hennel
Publicerad
Annons

”En arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är en strategisk reform som skulle gynna arbetarklassen på flera olika sätt”, lyder formuleringen i Vänsterpartiets partiprogram. V har i olika omgångar utrett frågan. Den senast arbetsgruppen tillsattes i januari 2012. Strax före jul var den färdig med sin rapport.

Enligt
förslaget ska
partiet driva en generell arbetstidsförkortning utan att lönen påverkas. Helst vill arbetsgruppen att man genomför trettiotimmarsveckan under en tioårsperiod, men ett andra hands alternativ är att i ett första steg göra en sänkning till 35 timmar inom fem år.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons