”Modern geografi ger mer än fakta”

Publicerad
Annons

Det är glädjande att Björklund och vi delar uppfattningen att det inte finns någon motsättning mellan att kunna fakta och ha förståelse för sammanhang (Brännpunkt 12/11). Det är dock inte där som skiljelinjen går. Problemet med Utbildningsdepartementets ändringar i kursplanen är att studierna i mellanstadiet begränsas till enbart svenska landskap, Sverige, Norden och Europa. Vi anser att eleverna på låg- och mellanstadiet ska och kan lära sig om Sverige och världen. Att bara memorera faktakunskaper är oengagerande. Däremot ökar förståelsen och engagemanget om eleven placerar in faktakunskaperna i ett sammanhang. Exempel på departementets ändringar för åk 4–6:

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons