Syna föreningen - före bostadsköpet

Hemkrig Många läsare har hört av sig efter serien om konflikter i bostadsrättsföreningar: ”Här råder världskrig”, ”i vår förening är det talibanstyre”, ”det är värre än att sitta på Kumlaanstalten”. Maktlöshet är ett ord som ofta återkommer. Esther Kirstein tycker att det borde inrättas en bostadsrättsombudsman.

Anna Asker
Publicerad
Annons

Bostadsminister Lars-Erik Lövdén (s) beskriver bostadsrättsföreningar som en liten demokrati, men flera läsare som ringt SvD använder ordet diktatur när de ska beskriva sin förening.
De berättar om bostadsrättsföreningar där vissa medlemmar inte behöver betala årsavgift, styrelser som har tagit ut arvoden utan stämmobeslut, årsmöten som hålls i hundägares lägenhet så att allergiker inte kan vara med, styrelser som inte behandlar motioner och om svårigheter att få handikappanpassat. Men få vill vara med i tidningen av rädsla för att förvärra konflikten med grannarna. Återkommande är att de känner sig maktlösa. Sedan är det förstås andra som berättat att de bor i en trevlig och välskött förening.
Lars Bentley, fastighetsjurist som bland annat arbetat i tio år på Fastighetsägarna, skriver i ett inlägg om hur svårt det kan vara för en bostadsrättshavare att hävda sin rätt:

En pressad bostadsrättsföreningsstyrelse kan, utan några direkta ekonomiska risker och utan nämnvärd risk att ej bli omvalda, köra över en opinion med maktmedel som i sin enkelhet är ganska förvånande.
Om till exempel en styrelse eller en föreningsstämma fattar beslut som enligt bostadsrättslagen är formellt felaktiga - hur ska den enskilde medlemmen kunna veta dels vilka beslut som faktiskt är felaktiga och dels vilka åtgärder som man då kan vidta? Inte ens de mest erfarna juristerna på området vågar alltid uttala sig med säkerhet om var gränsen går i olika beslutssituationer. Likväl förutsätts att varje bostadsrättsinnehavare känner till regelverket till fullo.
Man kan i vart fall vara säker på att styrelsen i en svår situation har anlitat specialister på aktuellt område, vilka är beredda att tala i deras sak. Den enskilda medlemmen har här inte motsvarande möjligheter vare sig ekonomiskt eller rent praktiskt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons