Pengar för karriärlärare brann inne

MÅNGA MISSADE MÖJLIGHETEN Var fjärde kommun och sju av tio friskoleägare har inte tillsatt en enda karriärlärartjänst, visar nya siffror från Skolverket. Några fasta tjänster handlar det dessutom nästan aldrig om – men om inte skolhuvudmännen skärper sig väntar lagstiftning.

Maria Jelmini
Publicerad
Annons

Med statliga pengar ville rege-ringen höja lönen för extra skickliga lärare. Syftet med reformen var att öka läraryrkets attraktionskraft och att dessa lärare skulle utveckla undervisningen på skolan.

4000 förstelärare, med en löneökning på 5000 kronor, hade skolorna möjlighet att tillsätta under 2013 – till hösten är regeringens mål att 15000 karriärtjänster har tillsatts.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons