Krönika

Thomas Gür:Låt företagandet leda integrationen

Thomas Gür
Thomas Gür
Publicerad
Annons

I Näringsdepartementets rapport om Sveriges företagande och konkurrenskraft (Ds 2011:17), redovisas åtskilliga ljuspunkter, som också PJ Anders Linder skrev nyligen (22/5). Till och med inom ett så problematiskt område som den låga sysselsättningsgraden bland utrikesfödda skönjer man förbättringar. Men det finns likväl anledning till bekymmer både angående sakläget och den förklaring som presenteras.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons