Yttrandefriheten måste ständigt debatteras

I en föränderlig värld måste demokrati och yttrandefrihet ständigt diskuteras och försvaras. En viktig uppgift är att på en internationell nivå granska lagstiftningskulturen i olika länder.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Yttrandefriheten är inte gränslös. I Sverige anger straffbestämmelser för bland annat förtal och hets mot folkgrupp var gränsen går. I USA är området genom första tillägget till konstitutionen vidare och brottet hets mot folkgrupp saknas. Utvecklingen i USA:s rika domstolspraxis på yttrandefrihetens område är en utmärkt studie i en liberal rättstradition. Hos oss är hörnpelarna Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen och rättspraxis mer begränsad.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons