Så konverterar du till ...

Islam

Ingen speciell ceremoni, du upprepar bara trosbekännelsen för dig själv: ”Det finns ingen Gud utom Allah, och Mohammed är hans sändebud”. Sedan lever du efter islams regler. Ordet muslim betyder ”en som underkastar sig Gud”. Islam är en monoteistisk religion. Gud är en och han ska dyrkas ensam. Den främste profeten är Muhammed som har sänts av Gud.

Katolicism

Kontakta en katolsk präst för undervisning och själavård under ett års tid. Gå sedan i bikt och visa papper på att du inte tillhör någon annan kyrka. Läs trosbekännelsen under en katolsk mässa. Ta sedan emot nattvarden. Den katolska trosläran grundar sig både på Bibeln och på kyrkans tradition. De romersk-katolska kyrkorna står under ledning av påven i Rom. I katolicismen har de sju sakramenten en central ställning. Sakramenten är dopet, konfirmationen, nattvarden, bikten, äktenskapet, de sjukas smörjelse, samt prästvigningen.

Judendom

Studera judendomen under ett år. Om du är man måste du sedan omskära dig. Tre lärda män förhör dig, och du måste svara rätt. Slutligen genomförs ett rituellt bad. Judendomen är en av de äldsta monoteistiska religionerna. Israe- literna är Guds utvalda folk. Moses är den främste av judarnas profeter.

Svenska kyrkan

Genomför några dopsamtal med en präst där du förklarar varför du vill gå med i svenska kyrkan. Därefter döps du in i en församling. Svenska kyrkan tillhör protestantismen som ser alla levande kristna som delar av Kristi kropp och Kristi församling. Protestanter betonar att frälsning inte bygger på mänskliga ansträngningar, utan allt bygger på tron. Erkän- ner inte påvens överhöghet.

Publicerad
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons