Recension

Existensmysteriet. En sammanfattningCharmerande essäer för den som ger sig tid

Lars Lönnroth
Publicerad
Annons

Någonstans i den svenska samtidslitteraturens yttersta marginaler har sedan flera decennier den försynte, sympatiske och mycket originelle
Olle Thörnvall befunnit sig. Vid sidan av sin ordinarie verksamhet som gymnasielärare i svenska och filosofi har han skrivit lyriska rocktexter för 70-talsbandet Trettioåriga kriget men även en doktorsavhandling om rocklyrik samt finstämda essäer om ämnen som ligger långt från allfarvägen, ofta om bortglömda outsiders och udda existenser i diktens och tänkandets historia. Nu har han för första gången utgivit en bok med en titel som verkar anspråksfull, nästan på gränsen till det pretentiösa:
Existensmysteriet. En sammanfattning.

Dock bör titeln tolkas ironiskt, ty läsaren upptäcker snart att Thörnvall ingalunda har pretentioner på att lösa den mänskliga tillvarons gåta eller ens ”sammanfatta” den på något systematiskt vis. Däremot bjuder han sina läsare på flera löst sammanfogade men välskrivna essäer, där han funderar över olika filosofiska problem, ofta med utgångspunkt från sin egen livssituation eller från texter han läst av exempelvis Albert Camus eller den italienske renässansfilosofen och platonisten Ficinos.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons