”Utred alltid barns självmord”

Det är djupt oroande att självmord blivit vanligare bland barn och unga vuxna, medan de minskat i andra åldersgrupper, skriver barnombudsmannen Fredrik Malmberg och psykologen Åsa Landberg på DN-Debatt.

TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Enligt dem saknas kunskap om situationen för de barn som väljer att ta sitt liv och därför bör regeringen införa obligatoriska dödsfallsutredningar efter barns självmord. Sådana undersökningar genomförs när ett barn dött till följd av brott, enligt den så kallade lex Bobby.

Artikelförfattarna skriver att bland annat FN:s barnrättskommitté har utryckt oro över de höga självmordstalen bland unga i Sverige. De konstaterar också att utvecklingen i Sverige, med ökande antal självmord bland unga, skiljer sig från de flesta andra länder i EU.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons