”Sverige bör inte delta militärt i Libyen”

Sverige bör lägga resurser på humanitära insatser för libyerna istället för militära. I nuläget är det alltför oklart vad den militära insatsen syftar till och hur långvarigt engagemanget kommer att bli. Sverige har heller inga eller mycket små möjligheter att påverka, skriver Björn Söder (SD).

Publicerad
Annons

Det tycks råda en bred enighet bland sju av riksdagens partier om deltagande i den militära interventionen i Libyen. I debatten, som varit strömlinjeformad, har det av någon anledning satts likhetstecken mellan FN-resolutionen och den militära insatsen. Initiativet är lovvärt men frågan är mycket mer komplicerad än vad många vill kännas vid.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons