Smältande is vid Arktis guld värt för rederier

På bara tre år har antalet fraktfartyg som seglar via Nordostpassagen mer än tiofaldigats, och spås öka i samma takt de närmaste åren. För rederierna innebär bättre framkomlighet runt Arktis jättevinster – men miljöorganisationer varnar för konsekvenserna.

Peter Alestig
Publicerad
Annons

Om bara några veckor nås så kallat isminimum runt Arktis. Passagen norr om Ryssland ner mot Europa är näst intill helt fri från is - vilket innebär att fartygstrafiken här når sitt maximum. Och det är en trafik som har ökat dramatiskt den senaste tiden.

I slutet på juli hade redan 296 ansökningar att segla hela eller delar av sträckan hade godkänts av ryska myndigheter – och 43 fartyg hunnit färdas hela vägen. Det kan jämföras med 2010, då endast 4 fartyg gjorde resan på hela året. Året dessförinnan var det inte ett enda.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons