Mer till studenter och garantipensionärer 2012

Nästa år höjs garantipensionen och studiemedel med cirka 2,8 procent. Även taken för föräldrapenning och sjukpenning höjs. Det står klart efter att SCB räknat ut prisbasbeloppet för 2012. Förklaringen är främst stigande räntor.

Publicerad
Annons

Prisbasbeloppet är det basbelopp som styr hur mycket garantipensionen, studiemedel och olika socialförsäkringar räknas upp.

Statistiska Centralbyrån räknar ut hur mycket den allmänna prisnivån stigit under ett år räknat från 1 juli. Regeringen fastställer sedan i september beräkningen och de nya beloppen gäller från årsskiftet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons