Flickor får högre utdelning

Pojkar får sämre slutbetyg i nian än flickor. Men skillnaden mellan könen är betydligt mindre på de nationella proven i matte, svenska och engelska. Lärarna höjer flickors betyg mer än pojkars, visar en ny undersökning.

Publicerad
Annons

I alla ämnen utom idrott får pojkar sämre betyg än flickor i årskurs nio. Skillnaden i skolresultat mellan könen ökar och oroar politiker och andra beslutsfattare.
Men en stor del av skillnaden kan kanske förklaras av att pojkar missgynnas av lärarna vid betygssättningen. Det tror i alla fall Maria Nycander, som är doktor i biokemi och arbetar som gymnasielärare.
I sitt examensarbete på lärarutbildningen vid Uppsala universitet har hon jämfört resultaten på de nationella proven med elevernas slutbetyg mellan 1998 och 2005.
Resultatet, som bygger på rikstäckande statistik från Skolverket sedan 1998, är att flickors betyg höjs mer än pojkars i förhållande till provresultaten.

Snittet för alla de undersökta åren i matematik, engelska och svenska är att nettoandelen av flickorna som höjer betyget, jämfört med resultatet på de nationella proven, är 10 procent. Motsvarande siffra bland pojkarna är bara 1 procent.
I engelska och svenska har flickor också bättre resultat än pojkar på proven. Men skillnaden i slutbetyget är ännu större.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons