Ge barn rätt till enskilt klagomål

Regeringen har lovat att barnkonventionen ska bli svensk lag, vilket är ett viktigt steg. Men varför är man så tveksam till att inrätta en individuell klagomekanism för barn vars rättigheter kränkts? Det skriver Véronique Lönnerblad och Christina Heilborn, Unicef Sverige.

Publicerad
Annons

I januari är det dags för regeringen att utfrågas och granskas av FN:s barnrättskommitté i Genève om hur barnkonventionen följs. Oavsett det politiska läget i Sverige är regeringen nämligen tvungen att stå till svars vid denna granskning som sker vart femte år. Sverige kommer då bland annat att avkrävas svar på varför man inte vill ge barn individuell klagorätt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons