Schulte: M står för mitten i migrationspolitiken

Fredrik Schulte, riksdagsledamot (M)
Fredrik Schulte, riksdagsledamot (M) Foto: Oskar Karlflo / RIKSDAGEN
Publicerad
Annons

I en ledare (24 oktober) försöker Ivar Arpi göra en poäng av att det skett stora positionsförflyttningar i migrationspolitiken. Bland annat citerar han en debattartikel av mig från förra året där jag skriver att det är felaktigt att migrationskostnaderna skulle ha haft extremt negativa effekter på svensk ekonomi.

Självklart har det hänt mycket sedan dess. Vi har fått en flyktingkris som mångdubbelt ökat antalet asylsökande och därmed kostnaderna för mottagandet. När förutsättningarna ändras måste politiken justeras för att vara i takt med tiden. Det har också funnit samhällsproblem kopplat till migration som Moderaterna inte haft tillräckligt kraftfulla svar på. Nu har vi självkritiskt förnyat vår politik både för att bättre möta dagens akuta situation och de utmaningar som Sverige haft under lång tid.

Att en kris uppstår idag innebär dock inte att de som alltid menat att det är kris plötsligt får rätt. Att det riskerar komma närmare 200 000 asylsökande 2015 tar de som i åratal kritiserat mångkulturalism och migration i allmänhet till intäkt för att de alltid haft rätt. Det är en falsk logik.

Annons
Annons

Ja, vi har en flyktingkris. Ja, vi måste ändra vår politik. Ja, kostnaderna skenar på ett oacceptabelt sett nu. Nej, det innebär inte att idéen om öppenhet är död. Nej, det ger inte migrationskritiker som Arpi som i år menat att invandringen haft enorma negativa konsekvenser rätt. Eller för den delen att samma invandring "förstört Sverige", vilket många debattörer försökt göra gällande under flera år.

Sverige behöver en politisk mitt i migrationsfrågorna. En mitt som angriper både dem som i huvudsak bara ser problem och dem som bara ser det positiva. Denna mitt är Moderaterna som kan förena ett generöst men inte obegränsat asylmottagande med en linje om att den som långsiktigt vill bo i Sverige också måste arbeta och göra rätt för sig.

Fredrik Schulte
Riksdagsledamot (m)

Ivar Arpi svarar:

”How did you go bankrupt?”, Bill asked. ”Two ways,” Mike said. ”Gradually and then suddenly.”
– Ernest Hemingway i The Sun Also Rises (1926)

Hur hamnade vi i dagens flyktingkris? Det finns de som, likt Fredrik Schulte och Migrationsverkets generaldirektör, behöver en annan historia än den faktiska för att rättfärdiga sin dåliga planering och sina lappkast. De behöver säga att detta är som en blixt från en klar himmel. Att det på intet vis gick att förutse. Men det är inte sant, och det vet nog de flesta. För att förhindra historierevisionism av den här sorten behövs lite sökande i arkiven.

2008 hände något. För första gången beviljades 90 000 uppehållstillstånd. Var tionde år har antalet beviljade uppehållstillstånd fördubblats. 2012-2014 var det i snitt 113 000. Redan 2009 hade Tobias Billström tillsammans med Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson lagt fram ett program för en avsevärt stramare migrations- och integrationspolitik. Om det hade antagits kanske dagens kris inte varit fullt så akut. Kanske hade Moderaterna inte förlorat lika många väljare. Men i stället gjorde Fredrik Reinfeldt det ödesdigra misstaget att göra upp med Miljöpartiet för att göra världens mest generösa migrationspolitik ännu mer generös. Det var 2011.

Annons
Annons

Jag skrev min första text om ensamkommande flyktingbarn just 2011. Då skrev jag såhär: ”Dagens system när det gäller mottagande av ensamkommande flyktingbarn trädde i kraft i juli 2006 när Sverige tog emot mellan 300-400 barn per år. En siffra som ökade drastiskt under samma år och sedan dess ökat stadigt. I år beräknar Migrationsverket att 2 400 flyktingbarn kommer till Sverige på egen hand från krigshärjade områden. Många av dem blir kvar i ankomstkommunerna, i tillfälliga boenden, och handläggningstiden av ärendena blir allt längre. Det saknas platser för barnen ute i kommunerna. Särskilt tunnsått är det med permanenta platser som kan stå till förfogande även efter att ett barn flyttat vidare. […]Att det nuvarande systemet för mottagande av ensamkommande flyktingbarn behöver reformeras är glasklart. Situationen är akut. 500 platser saknas. ” (Tidningen Ångermanland 20 oktober 2011)

Två år senare varnade jag för att allt fler som beviljats uppehållstillstånd fastnade på asylboenden på grund av bostadsbrist. ”Humaniteten får inte stanna vid PUT”, skrev jag då. ”År 2011 levde 6 000 flyktingar som beviljats PUT kvar på förläggning. 2012 var de 9 000, i år beräknas det bli 16 000. Bostadsbyggandet håller på inget sätt jämna steg.” (SvD 5 september 2013)

Två veckor senare skrev jag: "Många får asyl – få får bostad" (SvD 18 september 2013): "Att övriga EU-länder för en mycket mer återhållsam flyktingpolitik än Sverige skapar ett enormt söktryck här. I dag behövs enligt Migrationsverket cirka 1000 nya boendeplatser för asylsökande – varje vecka. Samtidigt är tusentals som redan beviljats uppehållstillstånd kvar på asylboenden eftersom bostadsbristen är akut."

Annons
Annons

I juni 2014 satt 12 000 personer som fått beviljade uppehållstillstånd fast på asylboenden på grund av bostadsbrist, vilket jag skrev om då (Magasinet Neo juni 2014).

Ett par veckor senare skrev jag: ”Just nu slås de tidigare flyktingrekorden från 1990-talets Bosnienkrig. Migrationsverkets högsta beredskapsnivå räcker inte till längre, utan man tvingades för två veckor sedan instifta ytterligare en.
Förra veckan sökte 1 892 personer asyl i Sverige, och det finns inga indikationer på att antalet kommer att minska. I siffran ingår en flerdubbling av antalet syrier sedan beslutet om ett permanent uppe- hållstillstånd (PUT) till alla syriska flyktingar fattades den 3 september. Sannolikt beror det också på att nya flyktvägar hittats via Grekland och Turkiet. Samtidigt rapporteras att köerna till de svenska ambassaderna i Amman, Ankara och Kairo växer långa.

Problemet är att Sverige sänder dubbla signaler. Integrationsminister Erik Ullenhag (Agenda 8/9) pratar om att Sverige ska vara en fristad, där alla syrier får PUT, men han har inte gjort något åt att det helt saknas lagliga vägar hit. Indirekt leder PUT-beslutet därför till att människor tvingas lägga sina liv och pengar i händerna på kriminella flyktingsmugglare.

Att övriga EU-länder för en mycket mer återhållsam flyktingpolitik än Sverige skapar ett enormt söktryck här. I dag behövs enligt Migrationsverket cirka 1 000 nya boendeplatser för asylsökande - varje vecka. Samtidigt är tusentals som redan beviljats uppehållstillstånd kvar på asylboenden eftersom bostadsbristen är akut. Därför behöver fler kommuner ta sitt ansvar för flyktingmottagandet.” (SvD 18 september 2013)

Annons
Annons

Andra har varit förutseende, så varför kunde inte Fredrik Schulte och Moderaterna vara det? Expressens Anna Dahlberg började skriva om de här frågorna 2012. Ledarsidans Per Gudmundson 2008. Båda har mötts av anklagelser om det ena och det andra. Att öppet diskutera migrationsfrågan har varit närmast omöjligt fram tills nu. De som har hindrat den debatten bör vara ärliga nog att medge det.

Så här beskriver Anna Dahlberg hennes egen omvärdering av migrationsfrågan: ”Den branta klättringen mot dagens historiska nivåer inleddes sommaren 2012. Kommunerna varnade för kraftigt ökade kostnader och krävde "extraordinära statliga insatser". Migrationsverkets egna boenden tog slut och myndigheten larmade om bostadsbristen. Det var vid den tidpunkten som jag skrev min första krönika i ämnet och efterlyste en tredje linje i migrationspolitiken.
Det var uppenbart att den svenska tvärtom-politiken skulle få stora konsekvenser under åren framöver. Även för en vän av mångfald och öppenhet, som undertecknad, blev det omöjligt att blunda för verkligheten.” (Expressen 24 oktober)

När nu opinionen vänder som ett sillstim bör de enskilda sillarna kunna förklara varför. Fredrik Schulte följer partilinjen, som en god partiarbetare skall. Men försök inte övertyga oss som slipper partipiskan att det är av något annat skäl som man på några månader går från att säga att ”Påståendena om migrationens extremt negativa ekonomiska effekter är helt uppenbart strunt!” till att ”Nivåerna i flyktingmottagandet ger nu upphov till helt ohållbara kostnadsökningar.”

Informationen om hur illa det har varit ställt med mottagandet har funnits länge. Det har aldrig handlat om migrationskritik, utan om hållbar humanism. Tyvärr har Schultes eget parti hindrat en rimlig diskussion om frågan. Det vore klädsamt med lite mer ödmjukhet när man nu kovänder.

Den här frågan avslutade jag min text med den 5 september 2013: ”På så vis är Sverige både bäst i klassen - och sämst. Vi har både det största flyktingmottagandet och det största sysselsättningsgapet. Att bevilja permanent uppehållstillstånd är ett löfte om ett drägligt liv. Förmår Sverige leva upp till det?”

Svaret lyder: Nu bygger vi tältläger.

Ivar Arpi, ivar.arpi@svd.se

Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons