Manliga författare omskrivs mest

Två tredjedelar av Australiens författare är kvinnor – men männen uppmärksammas mest i pressen, skriver The Guardian.

TT
Publicerad
Annons

En studie granskade över ett dussin tidningar i Australien, och fann att nästan samtliga recenserade fler manliga författare än kvinnliga. Sämst var Australian Financial Review, där bara 17 procent av recensionerna tog upp verk av kvinnor. I flera andra fall låg andelen recenserade män på ungefär två tredjedelar – alltså en omvänd könsfördelning jämfört med hur det ser ut bland författarna.

Studien, genomförd av The Stella Count, visade också att manliga recensenter är mer benägna att skriva om manliga författare. Männen tog bara upp mellan 4 och 15 procent kvinnliga författare i sina artiklar. "Det vidmakthåller föreställningen att mäns skrivande är universellt, medan kvinnor bara skriver för kvinnor", heter det i rapporten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons