”Bollas runt är ovärdigt ett land som Sverige”

Personer med drogproblem får ingen behandling för sina psykiatriska symtom, förrän missbruket upphört. Och inom missbruksvården får de istället veta att de är för sjuka för att ta till sig behandlingen. Situationen är oacceptabel och ovärdig ett land som Sverige, skriver fyra organisationer tillsammans.

Publicerad
Stina Stjernkvist/TT
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Annons

SVT:s berättelse om Sanne som under flera år bollats mellan missbruksvård och psykiatri är ett skakande exempel på flera allvarliga missförhållanden inom vården i Sverige. Den visar att vården är ojämlik, inte bara geografiskt utan också mellan olika tillstånd och diagnoser, där funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och missbruk nedprioriteras. Men den visar också på en stor okunskap om kopplingen mellan psykisk ohälsa och missbruk.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons