Nationalhjälten ville kuva kvinnorna

Jean Jacques Rousseau (1712–1778).
Jean Jacques Rousseau (1712–1778). Foto: Everett/IBL

”Det sägs att den store filosofen Jean Jacques Rousseau skall ha varit en av sin tids ledande kvinnoförnedrare och talesman för patriarkatet, trots att han i övrigt var en radikal figur som propagerade för demokrati. Stämmer det? Eller är det elakt förtal?”

Publicerad
Annons

Det är inte förtal. Rousseau var en av 1700-talets mest framträdande antifeminister. Enligt Rousseau var män och kvinnor av naturen olika och skulle därför uppfylla olika roller. Kvinnans av naturen givna roll var att hålla sig till hemmet, vårda barn och glädja mannen. Om – och endast om – hon gjorde detta skulle hon bli lycklig. Kvinnor som var dumma nog att vilja bryta sig ur detta mönster borde kuvas, exempelvis genom att spärras in i hemmet och lära sig självuppoffring. Allt enligt Rousseau – och många höll med honom. Inom västeuropeiska upplysningskretsar var det comme il faut att plädera för att kvinnan först och främst skulle lära sig inse sin ”naturliga” roll i samhället: att vara en god hustru och mor i en borgerlig familj. Av detta resonemang följde att utbildning och deltagande i det offentliga livet ansågs vara skadligt för kvinnorna. De skulle hålla sig borta från de aristokratiska och högborgerliga salonger där upplysningsfilosofernas idéer diskuterades.

Problemet var att många kvinnor vid denna tid redan hade brutit sig in i de miljöer där de enligt Rousseau och hans meningsfränder inte hörde hemma. Kvinnorna inte bara läste utan även skrev romaner; man har beräknat att omkring 100 kvinnliga författare var verksamma enbart i Frankrike under 1700-talet. Bland de filosofer som debatterade frågan om huruvida den adliga och borgerliga kvinnan skulle ha rätt till utbildning eller inte fanns också kvinnliga tänkare. En av de främsta litterära och filosofiska salongerna i Paris leddes av en kvinna, madame Geoffrin (Marie-Thérèse Rodet, 1699–1777). Dessa kvinnor ville under inga omständigheter portförbjudas från sina egna miljöer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons