Europas skugga : om Henry James och frihetens väsenAnspråksfull men missvisande tolkning av Henry James

Johan Lundberg använder sig av Henry James författarskap för att svepande misstänkliggöra alla sociala reformer. Men Lundbergs analys är alltför endimensionell. Han missar James subtila dubbeltydighet, skriver Tatjana Brandt.

Tatjana Brandt
Publicerad
Annons

Det är inte en anspråkslös titel Johan Lundberg har gett sitt verk: ”Europas skugga. Om Henry James och frihetens väsen”. Bokens påkostade utformning och stora omfång signalerar inte heller återhållsamhet. Väl så, tänker jag, så länge projektet också uppvisar ett sunt sinne för proportioner. Så vad vill då denna stora tunga bok med sin läsare och världen? Två saker. Den första är tämligen okomplicerad. Lundberg vill presentera Henry James författarskap för en svensk publik. Den andra ambitionen är mer svårhanterlig. Lundberg vill skildra frihetens väsen under 1800-talet på ett sätt som är framåtblickande och har bäring också för oss här och nu.

Låt oss börja med friheten och dess väsen. Med hjälp av Isaiah Berlins installationsföreläsning vid Oxford från 1958, delar Lundberg upp begreppet frihet i två kategorier: negativ och positiv frihet. Den negativa friheten går ut på att individen är fri så länge ingen människa aktivt hindrar hennes strävanden. Den positiva friheten utgår däremot från att individen är fri om hon kan förverkliga sin största möjliga potential och handla så att hon höjer sig över tillfälliga impulser och begär eller villfarelser.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons