Filialer till populära skolor ska motverka segregation

Segregationen i Stockholms skolor har ökat – i allt högre grad samlas elever med svensk bakgrund på vissa skolor och elever med utländsk bakgrund på andra. Också klyftan mellan resultat i de bästa och sämsta skolorna har vidgats.

För att bryta trenden föreslås nu bland annat att populära innerstadsskolor få filialer i förorten.

Karin Thurfjell
Publicerad
Annons

Klyftorna mellan skolorna i Stockholm har ökat, enligt en delrapport från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.

Elevsammansättningen har förändrats så att elever med lågutbildade föräldrar samlas i vissa skolor, och elever med högutbildade föräldrar i andra. Samma mönster går igen när det gäller andelen elever med utländsk bakgrund på skolorna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons