”Ny teknik stöper om hela energibranschen”

Energisystemet genomgår stora förändringar. Storskaliga anläggningar som kärnkraftverk och fossileldade kraftverk är på väg att läggas ned medan förnybar energi tar en allt större andel. Detta är en välkommen utveckling som bidrar till att nå klimatmålen men som kräver nya affärsmodeller och ny kompetens. Det skriver Lennart Fredenberg, tidigare utvecklingschef på Sydkraft.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Sverige har länge utmärkt sig med en trygg och klimateffektiv elförsörjning. Under snart ett århundrade har vi byggt upp en näst intill koldioxidfri elproduktion och en god infrastruktur för eltillförsel till landets industrier och hushåll. Men den tekniska utvecklingen inom området förnybar elproduktion går snabbt samtidigt som gamla traditionella kraftverk blir olönsamma. Vi står därför inför en stor förändring av Sveriges elförsörjning. Det blir en ­utmaning att genomföra denna och samtidigt ­bibehålla en kostnadseffektiv och säker eltillförsel till både näringsliv och hushåll. Att vi hittills haft en bra elförsörjning är en av Sveriges framgångsfaktorer. I framtiden, när allt fler funktioner kräver el, blir en säker och konkurrenskraftig elförsörjning än viktigare för en fortsatt bra utveckling för Sverige.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons