Stockholm behöver ett arkitektoniskt lyft

Stockholms arkitektur är alltför likriktad. Platta tak, släta fasader och lodräta linjer tycks ha rotat sig fast. Med risk för att bli smakpolis kommer jag i Stadsbyggnadsnämnden att motarbeta den typen av trist och likriktad arkitektur. Vi måste våga leka mera, skriver Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

Publicerad
Annons

Stockholm är unikt och världsberömt för sin natur, sitt vatten, sin renhet och sin småskalighet. Dessa värden ska vi ta till vara och förvalta i vår stadsplanering och marknadsföring av Stockholm. Men Stockholm får inte vara ett orört museum där tiden står stilla. En stad som inte förändras och följer med i tiden stagnerar lätt och tappar i attraktivitet. Stadsbyggnadspolitiken spelar en avgörande roll för marknadsföringen av Stockholm utåt och för hur staden upplevs av oss som bor här. Stadsbyggnadsdebatten är därför mycket viktig och måste breddas för att nå fler stockholmare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons