Känsliga uppgifter skyddas inte

Information om människors hälsa är allt för tillgänglig för vårdpersonal. Och genom de nya kvalitetsregistren växer problemen. Det skriver Alexander Bard, Fredrick Federley, Linda Morfeldt med flera.

Publicerad
Uppgifterna i patientjournaler är inte tillräckligt skyddade, enligt skribenterna.

Uppgifterna i patientjournaler är inte tillräckligt skyddade, enligt skribenterna.

Foto: ANNA SIMONSSON
Annons

Vi lever mitt i en stormande informationsrevolution. Kunskap om medborgarna samlas i rask takt, systematiseras och läggs ut på internet, tyvärr ofta på platser med dåligt eller obefintligt skydd där den lätt hamnar i fel händer. Stora politiska paket som FRA, Ipred, Acta och Datalagringsdirektivet väcker starka känslor eftersom både staten och stora kommersiella intressen lägger beslag på och utnyttjar den intimaste informationen om oss.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons