Oväntad metod mot influensadöd

Läkemedel mot höga blodfetter visar sig nu också kunna motverka dödsfall i lunginflammation och influensa hos äldre. Dödstalen bland äldre som vårdades på sjukhus av dessa skäl nästan halverades bland dem som åt kolesterolsänkande medel, visar ny studie.

Publicerad
Annons

Även blodtryckssänkande medel, så kallade ACE-hämmare, visar sig ha viss skyddande effekt på dödligheten i luftvägssjukdomar om än ej lika högt, visar studien.

Lunginflammation och influensa är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna bland äldre. Amerikanska forskare har därför granskat om dessa vanliga läkemedel, ACE-hämmare och så kallade statiner, kan motverka dödligheten hos patienter som var så allvarligt sjuka i lunginflammation eller influensa att de blev inlagda på sjukhus.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons