Kommentar

Sveriges hantering av DO ifrågasätts

Uppdaterad
Publicerad
Annons

I måndags hölls två sammankomster om hur Sverige sköter skyddet av de mänskliga rättigheterna. Den ena sammankomsten hölls i Stockholm, den andra i Genève. Sammankomsten i Stockholm var ett helsvenskt samråd som regeringen kallat till. Detta samråd var till intet förpliktande. Genèvemötet däremot var – eller är, det pågår fortfarande – viktigt. Mötet utgör sista ledet i en internationell handläggning av Sveriges ansökan om att Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska bli internationellt ackrediterad som människorättsinstitution. Skulle Internationella samordningskommittén för människorättsinstitutioner (ICC) avslå ansökan vore det en stor prestigeförlust för Sverige. Och en hel del talar för ett avslag eller åtminstone en vägran att tillerkänna DO status av fullvärdig människorättsinstitution.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons