Hur mycket olja finns egentligen kvar?

Under maj sjönk oljepriset med 16 procent. OECD-ländernas oljelager är samtidigt de största sedan 1991. Naturgas och olja från skifferlager har dessutom blivit en ny stor resurs. I detta läge publicerar Kjell Aleklett boken som sammanfattar tio års kontroversiell forskning om Peak Oil - teorin om att oljeproduktionen snart når sin topp.

Björn Lindahl
Publicerad
Annons

Budskapet i boken hade kanske fått större genomslag om oljepriset låg högre, men politiska faktorer och ekonomiska konjunkturer kommer alltid att göra att priset svänger. Under de tio år som gått sedan professor Kjell Aleklett anordnade den första konferensen om Peak Oil i Uppsala och började bygga upp en forskargrupp som studerar de globala energisystemen, har han och hans kollegor sakta men säkert fått större genomslag för sin syn.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons