Knappast vi som brister i saklighet

Publicerad
Annons

Maria Abrahamsson föreslår att Delegationen för jämställdhet i arbetslivet ska komplettera beräkningen om att skillnaden i ”livslön” mellan kvinnor och män uppgår till 3,6 miljoner kronor (3/3). Jag kan lugna henne med att all den information om ovägda och vägda löne- och inkomstskillnader som hon efterlyser redan finns på vår hemsida. Där framgår det också att beloppet 3,6 miljoner kronor tar hänsyn till att kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män. Däremot tar det inte hänsyn till att kvinnor dessutom får lägre pensioner än män. Skillnaden i genomsnittlig livsinkomst är därför egentligen större än 3,6 miljoner kronor. Att vårt belopp för skillnaden i inkomst under ett 40-årigt arbetsliv är högre än den skillnad i lön som Medlingsinstitutet anger, beror på att de räknar utifrån antagandet att alla arbetar heltid. Så ser arbetslivet inte ut.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons