Förslaget konserverar en papperstidningstradition

I dag presenterar presstödsutredningen sitt förslag. Trots radikala förändringar på den svenska mediemarknaden har kommittén valt att i stor utsträckning bortse från detta för att i stället göra smärre ändringar i det snart femtio år gamla presstödet. Det leder till ett förslag som i längden varken kommer att hjälpa medieindustrin eller säkra en mångfald av röster i nyhetsrapporteringen, skriver utredningens tre oberoende experter.

Publicerad
Annons

Med tanke på den tid som lagts på utredningar under snart 50 år är det svårt att hävda att presstödssystemet inte har blivit tillräckligt granskat. Därför är det minst sagt förvånansvärt hur lite som har förändrats i stödets utformning sedan starten. Särskilt anmärkningsvärt är den senaste utredningen som ägnat mycket tid åt att analysera papperstidningsindustrins situation men relativt liten energi åt att försöka förstå hur opinionsbildning och nyhetsförmedling sker i en digitaliserad värld. Det är inte minst förvånande eftersom stödet ska träda i kraft först 2017.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons