Fortsatt låga räntor

Enligt regeringens vårproposition förväntas reporäntan ligga kvar på 1 procent fram till början av 2015 då en allmän internationell konjunkturuppgång bidrar till att svensk ekonomi växer. Samtidigt målas ett alternativt scenario upp med en betydligt dystrare verklighet.

Publicerad
Annons

I huvudscenariot vidtas åtgärder så att de statsfinansiella problemen inte förvärras under 2013 och att den globala konjunkturåterhämtningen tar fart under 2015. Men i det alternativa scenariot antas en betydligt svagare utveckling världen över, som ger att lågkonjunkturen i Europa blir värre och återhämtningen inte tar fart förrän 2016.

Med en återhämtning först 2016 skulle världshandeln skulle sjunka, vilket ger lägre efterfrågan på svenska exportprodukter under 2013-2016, samtidigt som arbetslösheten skulle nå 10 procent. I detta scenario spås det att reporäntan kommer att ligga på 0,25 procent under 2015-2016, för att sedan stiga till två procent 2017.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons