Inför en heltäckande vinterdäckslag

En av huvudorsakerna till de många trafikproblemen på vägarna i vinter är att det saknas krav på vinterdäck för tung trafik. Lagstiftningen bör därför ses över och reformeras, skriver bland andra Motormännen och Transportarbetareförbundet.

Publicerad
Annons

Årets vintertrafik har präglats av omfattande problem med avåkningar och totalstopp. Lastbilar och annan tung trafik står för en oproportionerligt stor del av vinterolyckorna. Enbart under november-december 2010 orsakade tung trafik 2 000 trafikstopp och förseningar på sammanlagt 158 dagar. Problemen har dessutom fortsatt under januari och februari. Avsaknad av vinterdäckskrav för tung trafik och bristande vinterväghållning är två av huvudorsakerna till olyckorna. Vinterdäckslagstiftningen måste därför utredas och reformeras, där fokus bör ligga på en heltäckande vinterdäckslagstiftning för alla fordon på svenska vägar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons