”Feminism krävs mot det ökade våldet”

Det är dags att staten gör upp med nationalistiska prioriteringar kring vem som skyddas från vad, på vilka villkor. Det skriver Linnéa Bruno och Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ, på FN:s dag mot våld mot kvinnor.

Publicerad
Annons

1999 instiftade FN:s generalförsamling 25 november till internationell dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Sverige har genom flera internationella konventioner förbundit sig att ha en effektiv och samordnad politik mot detta våld, som är ett demokratiskt, socialt säkerhets- och folkhälsoproblem med stora samhällsekonomiska kostnader som följd. Enligt den aktuella Jämställdhetsutredningen är kostnaden nationellt 16 miljarder kronor per år, och då är inte kostnaderna för barns utsatthet inkluderade. Kvinnors våld mot män förekommer, men är ytterst sällan ett grovt eller dödligt våld. Mäns våld är däremot enligt WHO en global pandemi. Var tredje kvinna i världen utsätts någon gång för allvarligt fysiskt eller sexuellt våld från en man. Enligt en EU-rapport 2014 baserad på enkät med 42 000 kvinnor i 28 länder ligger Danmark (52 procent), Finland (47 procent) och Sverige (46 procent) i topp i när det gäller fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor. Genomsnittet i EU är 33 procent.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons