Marie Demker:Visionen om ett folkhem à la France

Det svenska folkhemmet har inspirerat många franska socialister, men många av de idéer som genomfördes av Rovard och Mitterand hämtades från 50-talets visionär: premiärminister Pierre Mèndes France.

Marie Demker
Publicerad
Annons

I en intervju 1976 med den franske journalisten Jean Lacouture sa den tidigare franske premiärministern Pierre Mendès France att "inom ramen för en grundläggande historisk determinism, vilken jag i ett långsiktigt perspektiv finner tvingande [...] kan individer vara användbara eller skadliga." Hans eget bidrag till den franska historien blev slutet på det franska kriget i Indokina. Men när han hoppades att också förändra såväl den franska synen på imperiet och Europa som det politiska systemet nådde han inga omedelbara framgångar. I stället tvingades han avgå redan 1955 och efter en kort sejour som utrikesminister 1956 återkom han inte till beslutsfattande positioner förrän 1967. Man kan med visst fog fråga sig hur detta kom sig. Pierre Mendès France hyllades både inom och utom Frankrike för sin insats i Genèveförhandlingarna om Indokina och han ansågs besitta stort politiskt mod som vågade utmana den franska vinindustrin genom att uppmana fransmännen att dricka mjölk. Han är en av de få premiärministrar från Frankrikes fjärde republik som fortfarande är ihågkomna utomlands och hans namn förknippas med politiskt nytänkande. Men framgångarna för hans politik i vid mening skulle låta vänta på sig.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons