Arne Melberg:Entusiastiska pessimisters spirituella konst

Bara en sak återkommer ständigt när man försöker fånga in essäns undflyende och paradoxala väsen: det började med Montaignes ”försök” på 1500-talet. Kanske kan man också enas om att det är en förtvivlad betraktelse som inger glada förhoppningar.

Uppdaterad
Publicerad
Michel de Montaigne (1533-1592). Kopparstick av Augustin de St Aubin, cirka 1580 (detalj).

Michel de Montaigne (1533-1592). Kopparstick av Augustin de St Aubin, cirka 1580 (detalj).

Foto: HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES
Annons

Vad är en essä? Jag har ställt mig denna fråga mer än en gång på senare år. Anledningen är enkel: jag har samlat material till en volym som ska dokumentera essäns historia. Och jag är förstås inte den förste som ställer frågan. För drygt 50 år sedan utkom ”Världens bästa essäer”, en antologi på närmare 800 stora sidor med 115 essäer eller essäliknande texter från Theophrastos till Arthur Koestler, ett tidsspann på ungefär 2250 år. Redaktören, Magnus von Platen, konstaterar i sin inledning att man omedelbart ställs inför ett svårhanterligt problem, nämligen ”frågan om vad en essay egentligen är”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons