Ge patienten en ansvarig läkare

En personlig kontakt mellan patient och läkare saknas i dagens sjukvård. Den bristande kontinuiteten är ett stort problem, skriver Heidi Stensmyren, Stockholms läkarförening.

Publicerad
Annons

Sjukvården har svårt att hålla ihop vården för den enskilde. Patienter slussas mellan olika anonyma instanser utan att veta vem som är ansvarig för deras vård. Dålig kontinuitet, ett ständigt byte av läkare och bristfällig information gör sjukhusvistelser onödigt plågsamma för patienter och anhöriga. Senaste årets debatt kring hur sjukvården styrs har varit hälsosam. Omfattande styrning genom kontroll behöver balanseras med yrkesutövarnas professionella ansvar för patienten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons