”Rätt steg krävs för att säkra Sveriges välfärd”

Tillväxten är fortfarande god i tjänstesektorn som helhet, men tecknen på en svalare konjunktur finns där. Därför krävs nu reformer som säkrar Sveriges framtid sett till jobb och välfärd. Bland annat krävs fler utbildningsplatser inom bristyrken och en uppdaterad arbetsrättslig lagstiftning. Det skriver Anna-Karin Hatt och Patrick Joyce, Almega.

Publicerad
Anna-Karin Hatt och Patrick Joyce.

Anna-Karin Hatt och Patrick Joyce.

Foto: Pressbilder
Annons

Sverige har länge varit landet som trots en avlägsen geografisk placering har kunnat hävda sig väl internationellt. Vår levnadsstandard har varit bland de högsta i världen och svenska företag har länge varit ledande på flera områden. Samtidigt har vi allt för sällan talat om vad som krävs för att utveckla vår konkurrenskraft och behålla vår tätposition. I en globaliserad värld med hög internationell konkurrens gäller det framför allt att investera i kompetens så att kunskapsintensiva branscher och företag inte ser sig tvingade att flytta till andra länder.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons