Jämställda män är mindre våldsamma

Ny forskning visar att pappor som får mer tid med sina barn motverkar våld i nära relationer. Männen behöver stärkas i rollen som omsorgsgivare, och det krävs ett jämställdhetsarbete där män och pojkar bjuds in, skriver miljöpartisterna Gunvor G Ericson och Martin Oscarsson.

Publicerad
Annons

Idag är det den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett tecken på en icke jämställd samhällsstruktur. Samhällets insatser för att minska våldet mot kvinnor i allmänhet, och i nära relationer i synnerhet, måste ske och sker från flera håll samtidigt. Ett sätt att motverka våld i nära relationer är att ge pappor mer tid med sina barn. Ny forskning och erfarenhet från Norge visar att ytterligare individualisering av föräldraförsäkringen kan motverka våld i nära relationer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons