Kierkegaard och det lysande mörkret

Søren Kierkegaard, som föddes för exakt 200 år sedan, hade en syn på tillvaron som gränsade till förtvivlan. I uthärdandet av det absurda finns dock fröet till kärleksfullheten i hans filosofi.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

I dag är det 200 år sedan den danske filosofen Søren Kierkegaard föddes. Numera citeras han gärna när man vill påminna om det problematiska med att tänka människoliv i mätbarhet och nyttokalkyler. Välanvänt är till exempel citatet ”Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas”, som funkar som en kommentar till välfärdens ekonomisering och effektivisering, samtidigt som det lyfter upp det komplexa i människan och exemplifierar den gängse bilden av en kierkegaardsk tanke: välformulerad, betonande det subjektiva och gärna med en fyndig raljerande punktering av den hegelska synen på den generella kunskapens företräde.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons