Inte alltid rätt att förlåta

Agneta Lagercrantz
Publicerad
Annons

När vi blivit kränkta är det inte alltid bäst att förlåta. Det gör oss inte ens till bättre människor, menar lundateologen Ann Heberlein som i fredags disputerade med sin avhandling Kränkningar och förlåtelse. Genom att studera olika förlåtelseprocesser har hon kommit fram till att bitterhet kan vara en moraliskt viktig känsla:

– Bitterhet är också ett uttryck för individens självrespekt och kan därfär vara positivt när någon har blivit kränkt, säger hon i nyhetsbrevet forskning.se.
Alltså ska den förlåtande inte automatiskt betraktas som en god människa. Den person som alltför lätt förlåter kan lida av en bristande självrespekt, förklarar Ann Heberlein.
Samtidigt påpekar hon att förmågan att känna skuld och skam är avgörande i individens utveckling till en moraliskt ansvarig människa. Det är ju bara de moraliskt ansvariga som går att klandra - och därmed förlåta.
För Ann Heberlein hör förlåtelse hemma i personliga relationer. Bara när skadan i relationen är smärtsammare än kränkningen är förlåtelse en
lämplig attityd.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons