Fredrik Svenaeus:Filosoferna har hittat tillbaka till känslan

Svårigheten att göra reda för känslans potential inom ett naturvetenskapligt kunskapsideal har länge gett filosofin en sorts känsloallergi. Att denna allergi har gått över, eller åtminstone lindrats, framgår av en utmärkt nordisk antologi kallad ”Philosophical Aspects on Emotions”.

Publicerad
Annons

Att intresset för känslornas filosofi har gått in i ett slags andra våg och förgrenat sig till många olika fält och traditioner är något som blir tydligt i antologin Philosophical Aspects on Emotions (red Åsa Carlson, Thales, 351 s). Vi finner här inte mindre än 23 bidrag från såväl den analytiska som den kontinentala traditionen, och ämnesvalen spänner över moralfilosofi, kunskapsteori, filosofisk antropologi, genusteori och politisk filosofi.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons